Leczenie Halluksów

Leczenie zależy od stopnia zaawansowania zniekształcenia, rodzaju i stopnia nasilenia dolegliwości oraz wieku i innych czynników takich jak poziom aktywności fizycznej i zawodowej chorego. Możemy wyróżnić dwa sposoby leczenia haluksów:

    * leczenie nieoperacyjne - zachowawcze (apararty korekcyjne np. hallufix)

    * leczenie operacyjne

Leczenie nieoperacyjne obejmuje zmianę nawyków – wygodne obuwie, aparaty korygujące, ćwiczenia korygujace i pielęgnacja stóp, czasami też farmakologię. Kiedy zniekształcenie nie jest duże i bardzo uciążliwe zaleca się także noszenie wkładek ortopedycznych unoszących przodostopie / wkładki na płaskostopie poprzeczne/.

Natomiast jeżeli odczuwamy duże dolegliwości wynikające z rozwoju miejscowego stanu zapalnego /zapalenia kaletki maziowej/i gdy deformacje ulegają skostnieniu bardzo trudno skorygować czy złagodzić ból i zmiany na stopie, a metody nieoperacyjne są mało skuteczne, zaleca się leczenie operacyjne.
.